Misyonumuz 

Kız öğrencilere yönelik eğitim faaliyetlerinde bulunan Feyza Kız Kur’an Kursu sahib-i zamanın “Vicdanın ziyası, ulûm-u diniyedir. Aklın nuru, fünun-u medeniyedir. İkisinin imtizacıyla hakikat tecelli eder. O iki cenah ile talebenin himmeti pervaz eder. İftirak ettikleri vakit birincisinde taassub, ikincisinde hile ve şüphe tevellüd eder.” buyurduğu hakikati eğitim misyonu olarak belirlemiştir.