Kurs Eğitimimiz 

Feyza Kız Kur’an Kursu eğitim muhtevası, talebelerin maddî ve mânevî anlamda inkişaf ve terakkilerine uygun olup, hem okul derslerinde hem dini derslerde ve özellikle Kur’an eğitiminde sürekli gelişip büyümelerine elverişli olarak düzenlenmiştir.


Yarının annelerini yetiştirdiğinin şuuru ve ciddiyeti içinde olan Feyza Kız Kur’an Kursu’nda, talebelerin mânevî eğitimine katkı yapacak çok özel ve kaliteli ders programları icra edilmektedir. Kur’an’ı anlamak ve hayata hayat yapmak gayesine ulaştıracak muhteşem Kur’an tefsiri Diyanet yayınlarının tasvip edip yayınladığı Risale-i Nur gibi güvenilir İslam kaynakları başta olmak üzere, Siyer, Fıkıh gibi dinî ilimler yoğun ve keyifli bir sistemde talebelerin ruh dünyalarına işlenmekte, kalplerine nakşedilmektedir.


Kur’an Kursumuzda ortaokul ve üzeri yaşlar için Temel Hazırlık Bölümü programı uygulanmaktadır; bu programın en önemli maddesi olan talebelerimizin mukaddes kitabımız Kur’an-ı Kerim’i hıfzedip Hafızlık yapmalarıdır. Hafızlık Eğitimiyle birlikte Temel Kur’an Eğitimi, Kur’an-ı Kerim tefsiri, Nur hakikatlerinden seçilmiş vecizelerin ezberlenmesi, Osmanlıca Kelime çalışmaları, Efendimizin (asm) hayatının konu edildiği Siyer dersleri, İlmihâl ve Âdap dersleri de düzenli bir şekilde işlenmektedir.


Lise ve üzeri yaşlar için de Külliye Bölümünün programı takip edilmekte olup Temel Kur’an Eğitimi, talebelerimizin Nur hakikatlerinde ihtisas sahibi olmalarını sağlayacak eğitimler ve bunlara bağlı olarak Vecize Ezberi, Osmanlıca Kelime Çalışmaları, Müzakereli Dersler, Atıflı Dersler, Konu Çalışmaları gibi zengin bir muhteva uygulamaya konulmaktadır; düzenli aralıklarla yapılan imtihanlarla da talebelerimizin istifade ve vukufiyetleri de test edilmektedir. Ayrıca Efendimizin (asm) hayatını konu alan Siyer dersleri yoğun bir şekilde verilirken, İlmihâl ve Âdab dersleri de ciddi bir titizlikle takip edilmektedir.


Külliye Bölümünde ki talebelerimizin açık öğretim derslerinde başarılı olmaları için özellikle Matematik, Fizik, Kimya, İngilizce gibi dersleri ihtisas sahibi öğretmenler eşliğinde ders almaları sağlanmaktadır.


Talebelerimizin ruhlarını Kur’an ve iman nuruyla aydınlatmak, hayatlarını semavi hakikatler ile düzenlemelerini sağlamak amacıyla büyük bir ciddiyet ve aşk ile ilk günün heyecanıyla yürümeye devam ediyoruz; tek amacımız Rabbimizin rızasına uygun nesiller yetiştirmektir.