Kurs Eğitimimiz 

Feyza Kız Kur’an Kursu eğitim muhtevası, talebelerin maddî ve mânevî anlamda inkişaf ve terakkilerine uygun olup, hem okul derslerinde hem dini derslerde ve özellikle Kur’an eğitiminde sürekli gelişip büyümelerine elverişli olarak düzenlenmiştir.

Talebelerimizin okul derslerinde en yüksek başarıyı elde etmeleri için öğretmenlerimizden ders almaları sağlanmakta, zengin kaynak ve kitap desteği yapılmaktadır.


Yarının annelerini yetiştirdiğinin şuuru ve ciddiyeti içinde olan Feyza Kız Kur’an Kursu’nda, talebelerin mânevî eğitimine katkı yapacak çok özel ve kaliteli ders programları icra edilmektedir. Kur’an’ı anlamak ve hayata hayat yapmak gayesine ulaştıracak muhteşem Kur’an tefsiri Risale-i Nur başta olmak üzere, Siyer, Fıkıh gibi dinî ilimler yoğun ve keyifli bir sistemde talebelerin ruh dünyalarına işlemekte, kalplerine nakşedilmektedir.


Kur’an eğitiminde, Kur’an tilaveti ve tecvit ile Kur’an hafızlığı olmak üzere iki ayrı kategoride yetiştirilen talebelerimizin mânevî hayatı böylelikle sağlam temeller üzerine bina edilmeye çalışılmaktadır.