Hakkımızda 

Erzurum Kültür Eğitim Vakfı ve İstanbul Suffa Vakfı’nın destekleriyle 2002 yılında hizmet ve irşâd sahasında faaliyet göstermeye başlayan Feyyaz Bilim ve Gelişim Derneği’nin amaç ve gayesi, misyon ve vizyonu tamamen mukaddes kitabımız Kur’an-ı Kerim’e hizmet etmek olarak belirlenmiştir.


On seneden ziyade olan bir zaman süreci dâhilinde bu mana ve maksat üzere mesai ve programını yoğun bir şekilde dolduran dernek, on lisandan fazla dünya dilleriyle yayın yapan kırka yakın internet siteleri aracılığıyla İman ve İslâmiyet nurunu dünyanın dört bir yanına taşımasının yanında, Video - DVD çalışmaları ve dijital ortama uygun programları aracılığıyla insanlığın manevi istifadesi için himmet ve hamiyetini seferber etmiştir. Ayrıca pek çok sosyal - kültürel etkinliklere imzasını atan Feyyaz Bilim ve Gelişim Derneği, istikbalimizi karanlıktan kurtaracak eğitim faaliyetlerini de gündemine taşımış ve hem kız hem de erkek talebelere yönelik Kur’an kursları açmaya muvaffak olmuştur.


Feyza Kız Kur’an Kursu, Feyyaz Bilim ve Gelişim Derneği’nin eğitim faaliyetlerinin ilk mübarek meyvesi olup, kısa zamanda pek güzel hayırlı hizmetlere vesile olmuştur.


Vizyonumuz 

Allah’ın inayeti imdada yetişir, kudret ve rahmeti yar olursa bir çekirdekten dağ gibi ağacın çıkması misali Feyyaz Bilim ve Gelişim Derneği’nin eğitim faaliyetleri başta İstanbul olmak üzere bütün vatan sathına yayılır. Lâkin bütün hizmetlerinde olduğu gibi eğitim faaliyetlerinde de kemiyetten ziyade keyfiyete ehemmiyet veren dernek, hizmet kalitesini sürekli artırma ideal ve azmini taşımaktadır.


Feyyaz Bilim ve Gelişim Derneği, Feyza Kız Kur’an Kursu ile başladığı bu mübarek yolculuğunda ilim, hikmet, hakikat, zikir, fikir, şeriat, şifa, hidayet ve rahmet hazinesi olan mucize beyanlı mukaddes kitabımız Kur’an-ı Kerim’i ve bütün dünyayı kurtarmaya muktedir esas ve hakikatlerini yarının anneleri aracılığıyla insanlığa ulaştırma vizyonunu hayata geçirmek için çalışmaktadır.


Misyonumuz 

Kız öğrencilere yönelik eğitim faaliyetlerinde bulunan Feyza Kız Kur’an Kursu Bediüzzaman’ın “Vicdanın ziyası, ulûm-u diniyedir. Aklın nuru, fünun-u medeniyedir. İkisinin imtizacıyla hakikat tecelli eder. O iki cenah ile talebenin himmeti pervaz eder. İftirak ettikleri vakit birincisinde taassub, ikincisinde hile ve şüphe tevellüd eder.” buyurduğu hakikati eğitim misyonu olarak belirlemiştir.