Eğitim Politikamız 

Kız öğrencilere yönelik eğitim faaliyetlerinde bulunan Feyza Kız Kur’an Kursu Muazzez Üstad’ımızın “Vicdanın ziyası, ulûm-u diniyedir. Aklın nuru, fünun-u medeniyedir. İkisinin imtizacıyla hakikat tecelli eder. O iki cenah ile talebenin himmeti pervaz eder. İftirak ettikleri vakit birincisinde taassub, ikincisinde hile ve şüphe tevellüd eder.” Buyurduğu hakikati eğitim misyonu olarak belirlemiştir.


Bu vesileyle öğrencilerimiz Kur’an-ı Kerim, Tefsir, Fıkıh, Siyer gibi derslerle mânevî eğitime muhatap olurken, okul derslerinde de çok başarılı olacak şekilde öğretmenlerimizden eğitim almaktadır. Hedefimiz, bütün öğrencilerimizin dinine bağlı hakiki manada kul, anne ve babasına itaatkâr terbiyeli evlat, vatanını milletini seven faydalı insan olmalarını sağlamak olup dininde, dünyasında muvaffak olmalarına yardım etmektir.


Allah’ın inayeti imdada yetişir, kudret ve rahmeti yar olursa bir çekirdekten dağ gibi ağacın çıkması misali Feyyaz Bilim ve Gelişim Derneği’nin eğitim faaliyetleri başta İstanbul olmak üzere bütün vatan sathına yayılır lâkin bütün hizmetlerinde olduğu gibi eğitim faaliyetlerinde de kemiyetten ziyade keyfiyete ehemmiyet veren dernek, hizmet kalitesini sürekli artırma ideal ve azmini taşımaktadır.


Feyyaz Bilim ve Gelişim Derneği, Feyza Kız Kur’an Kursu ile başladığı bu mübarek yolculuğunda ilim, hikmet, hakikat, zikir, fikir, şeriat, şifa, hidayet ve rahmet hazinesi olan mucize beyanlı mukaddes kitabımız Kur’an-ı Kerim’i ve bütün dünyayı kurtarmaya muktedir esas ve hakikatlerini yarının anneleri aracılığıyla insanlığa ulaştırma vizyonunu hayata geçirmek için çalışmaktadır.


Hizmet ve gayret bizden, muvaffakiyet Allah’tandır…